Casa Verde, San-Paulo - işğal xəritə zəmində
Kart Casa Verde, San-Paulo - ələ torpaq