Samaritano, əla xəstəxanaya San-Paulo xəritə
Kart samaritano, böyük bir xəstəxanada San Paulo